Heeft u een klacht?

Geregistreerde craniosacraal therapeuten zijn verplicht zich te houden aan de beroepscode van het Register Craniosacraal therapie Nederland (RCN). In deze richtlijnen staan regels over uw privacy, de geheimhoudingsplicht, de inrichtingseisen van de praktijk en regels over de omgang met u en andere zorgverleners. Daarnaast heeft het Register een klachtrechtreglement en is het RCN lid van een onafhankelijk tuchtcollege (tuchtrechtreglement).

Wat u kunt doen in geval van een klacht

Waarover kunt u een klacht indienen?

Klachten kunnen zeer divers van aard zijn, bijvoorbeeld op:

  • organisatorisch gebied (bereikbaarheid, beschikbaarheid, wachtlijsten, samenwerking met andere zorgverleners)
  • relationeel gebied (bejegening, ongewenste intimiteiten, informatieverstrekking)
  • inhoudelijk gebied (nalatigheid in de behandeling, foutieve behandeling, niet of laat terugverwijzen naar de huisarts, doorverwijzen)
  • materieel gebied (praktijkruimte, tarieven)
  • op elk ander gebied waarvan u denkt dat de zorgverlener zich niet zo gedraagt of niet zo handelt als u van een zorgverlener zou verwachten

Waar kunt u terecht met een klacht?

Allereerst kunt u uw probleem benoemen bij de therapeut. Vaak helpt het om voor uw probleem duidelijk tijd en aandacht te vragen en het uit te leggen. Meestal worden op deze manier al veel problemen opgelost. Is het probleem te ernstig, of durft u niet zo goed uw therapeut aan te spreken, of loopt uw poging stuk op onbegrip of onwil van de therapeut? In dat geval kunt u ervoor kiezen om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van het RCN of de klachtencommissie van het RCN.

Daarnaast geldt voor leden van het RCN ook een tuchtrecht samen met enkele andere beroepsverenigingen. Klachten over RCN-leden kunnen schriftelijk ingediend worden. Klachtenformulier.

Adres

Klachtencommissie en vertrouwenspersoon RCN

Postbus 259, 6880 AG Velp

06-12564183 of info@register-rcn.nl

Tuchtcollege NVKH NWP RCN VNT

Postbus 2122

6020 AC Budel

Waarmee moet ik rekening houden bij het indienen van een klacht?

  • Klachtenbehandeling is voor u kosteloos;
  • Reiskosten, kosten voor bijstand of kosten voor vrij nemen op uw werk komen voor uw eigen rekening;
  • Als u een klacht indient, kunt u binnen twee weken bericht verwachten over de te volgen procedure;
  • De gehele afwikkeling van de procedure kan meerdere maanden in beslag nemen.