Voordelen

  • Meer rust in je hoofd en je lichaam
  • Je ┬áconcentratie verbetert
  • Je krijgt meer energie
  • Je bent vriendelijker en meer begripvol voor jezelf en anderen
  • Je leert in plaats van automatisch reageren bewust andere keuzes te maken waardoor stress vermindert
  • Je krijgt meer oog voor de mooie kleine dingen in het leven
  • Je gaat andere mogelijkheden zien om met de dingen om te gaan
  • Je leert anders omgaan met stress en pijn
  • Er ontstaat ruimte voor groei en persoonlijke ontwikkeling
  • Je ervaart meer ontspanning en ruimte in je leven, je werk en relatie(s)